Iedereen mee op school(-reis)

Elk kind, elke jongere moet zich ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien om volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Niet geremd door de plaats van zijn wieg, het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling of etnische achtergrond. De jeugd is de toekomst, zeggen de Oost-Vlaamse jongerenkandidaten van sp.a. Hoogtijd dus om de achterblijvers terug mee te krijgen.

Foto: Stijn Mergan

Foto: Stijn Mergan

Investeren in onderwijs rendeert. Onderwijs kan een samenleving redden. Onderwijs vormt de leerlingen en studenten van vandaag om de problemen en uitdagingen van morgen en overmorgen adequaat aan te pakken. Ze brengt hen kennis, competenties en vaardigheden bij die hen hierbij helpen. Leren doe je bovendien niet alleen in de klas. Ook uitstappen en schoolreizen zijn waardevol voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De socio-economische thuissituatie en mogelijke financiële drempels mogen slaagkansen in het onderwijs niet bepalen. Afkomst mag geen rem zijn op je talent. We hebben elk talent nodig. Daarom gaat sp.a sociale ongelijkheid in het onderwijs tegen.

  • We moedigen scholen aan om een degelijk kosten-beheersend beleid op te zetten. Enerzijds beperken we schoolkosten en randkosten (reftergeld, studietoezicht…) tot een aanvaardbaar niveau en anderzijds laat men ouders met financiële moeilijkheden toe om schoolfacturen gespreid in de tijd af te lossen. Samenwerking met het OCMW is in dat geval essentieel. Ook meerdaagse schooluitstappen moeten betaalbaar zijn voor iedereen.
  • We voeren de maximumfactuur in voor alle graden van het secundair onderwijs. Sommige opleidingen kosten handenvol geld, een maximumfactuur kan de ongelijkheid om deze studies aan te vatten deels wegwerken. Daarnaast bekijken we ook hoe we de ongelijkheid tussen stads – en plattelandsscholen kunnen verkleinen inzake de maximumfactuur (zowel basis – als secundair onderwijs). Bij plattelandsscholen gaat een te groot deel van de maximumfactuur naar busvervoer, waardoor er minder ruimte is voor culturele, sportieve en pedagogische activiteiten.
  • Schooltoelagen zijn een instrument om aan inkomensherverdeling te doen en om het onderwijs voor iedereen betaalbaar te maken. Wij gaan radicaal voor een automatische toekenning van school- en studietoelagen. Na 2015 moet deze automatische toekenning volledig uitgevoerd zijn.
  • We verhogen het bedrag van de schooltoelage voor de laagste inkomens. Hierdoor blijft onderwijs ook voor eenoudergezinnen betaalbaar. Het terugvorderen van schooltoelagen bij spijbelgedrag is erg schadelijk voor gezinnen die in armoede leven. Deze maatregel wordt vervangen door extra inzet op aanklampende begeleidingstrajecten (vb. samenwerking met welzijns- en buurtactoren buiten de school).
Advertenties

Een Reactie op “Iedereen mee op school(-reis)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s